Fàilte / Welcome

Fàilte gu làrach-lìn Seachdain na Gàidhlig, a’ dèanamh fèill air coimhearsnachd Gàidhlig Dhùn Èideann bho 2014.

Welcome to the website of the Edinburgh Gaelic Festival, celebrating Edinburgh’s Gaelic community past and present since 2014.