Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

A’ mairsinn tron Stoirm | Weathering the Storm

November 6, 2021 @ 10:30 am - 12:00 pm

A’ mairsinn tron Stoirm: Bàird na h-Alba a’ bruidhinn air Seasmhachd agus Dèiligeadh ri Gnàth-shìde (Pàirt de COP26)

Weathering the Storm: Scottish Poets Discuss Climate Change Resilience and Adaptation (Part of COP26)

Bidh triùir bhàrd Albannach, Roseanne Watt à Sealtainn, le Pàdraig MacAoidh agus Dòmhnall S. Moireach, an dithis aca a Leòdhas, a’ leughadh na h-obrach aca a tha a’ meòrachadh air na dùbhlain a tha ro choimhearsnachdan eileanach mar thoradh air atharrachadh na gnàth-shìde agus air a’ crìonadh eag-eòlasach dh’adhbharaicheas seo. Bidh struthadh-beò ri fhaighinn tro làrach-lìn oifigeil COP.

Three Scottish poets, Roseanne Watt from Shetland, with Pàdraig MacAoidh and Donald S. Murray, both from Lewis, will give readings of their work which reflects the challenges faced by island communities due to climate change and the ecological degradation it causes. A live stream will be available via the official COP website.

Bidh an tachartas ann an Gàidhlig, Beurla agus Beurla Ghallda. Tha an an asgaidh, ach feumar tiocaidean. Tiocaidean air làrach-lìn COP26: https://ukcop26.org/the-conference/green-zone-programme-of-events/

This event will be in Gaelic, English and Scots. The event is free but ticketed. Tickets can be reserved on the COP26 website: https://ukcop26.org/the-conference/green-zone-programme-of-events/

Details

Date:
November 6, 2021
Time:
10:30 am - 12:00 pm
Website:
https://ukcop26.org/the-conference/green-zone-programme-of-events/

Venue

Glasgow Science Centre (COP Green Zone)

Organizer

Seachdain na Gàidhlig