Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Cearcall Chaluim

November 5, 2021 @ 8:00 pm - 11:00 pm

Tha Bothan glè thoilichte a bhith a’ tabhainn òraid le Gillebrìde MacIlleMhaoil am-bliadhna, mun obair aige (cuspair ri dhearbhadh). Bidh an tachartas seo ga chumail mar chuimhne air Calum Camshron, agus a’ comharrachadh choimhearsnachdan, ealainean is dualchas nan Gàidheal san linn seo agus na ceanglaichean eatorra uile.

Bothan are delighted to offer a lecture by Gillebrìde MacIlleMhaoil this year, looking at his work (subject to be confirmed). This event will be held in memory of Calum Cameron, and celebrate Gaelic communities, art and heritage in this century and the links between us all.

Bidh Bothan a’ dearbhadh an àite air a dhuilleig Facebook www.facebook.com/BothanDE. Bidh an tachartas seo ann an Gàidhlig. Gheibhear tiocaidean aig an dòras no tro EventBrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/cearcall-chaluim-2021-tickets-169163523653

Venue to be confirmed at www.facebook.com/BothanDE. This event will be in Gaelic. Tickets can be purchased on the door or through EventBrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/cearcall-chaluim-2021-tickets-169163523653

 

Details

Date:
November 5, 2021
Time:
8:00 pm - 11:00 pm
Website:
https://www.eventbrite.co.uk/e/cearcall-chaluim-2021-tickets-169163523653

Venue

Bidh Bothan a’ dearbhadh an àite air a dhuilleig Fhacebook/venue to be confirmed at www.facebook.com/BothanDE.