Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Ionadan Gàidhlig ann an Alba | Gaelic Centres in Scotland

November 9, 2021 @ 7:00 pm - 8:00 pm

Ann an Dùn Èideann agus bailtean eile ann an diofar phàirtean de dh’Alba (Glaschu, Inbhir Nis, Steòrnabhagh is eile) thathas ag amas air ionadan Gàidhlig no ‘hubs’ a stèidheachadh. Àiteachan cruinneachaidh airson coinneamhan, tachartasan agus neartachadh conaltradh is coimhearsnachd. Aig an tachartas seo cluinnear mu na h-iomairtean seo agus mar a chuireas iad ri neartachadh na Gàidhlig ann an Alba.

There are campaigns in Edinburgh and other towns and cities in Scotland (Glasgow, Inverness, Stornoway and more) to establish Gaelic centres or hubs: meeting places for meetings, events and strengthening communication and community. At this event, you’ll hear about these campaigns and how they can contribute to strengthening Gaelic in Scotland.

Bidh an tachartas seo ann an Gàidhlig. Tachraidh e air Zoom – fiosrachadh gu h-ìosal.

This event will be in Gaelic. It will take place on Zoom – information below.

Zoom:
Meeting ID: 810 7371 5629

Passcode: JWaSE3xb

Details

Date:
November 9, 2021
Time:
7:00 pm - 8:00 pm

Venue

Air-loidhne | Online

Organizer

Ionad Gàidhlig Dhùn Èideann | Edinburgh Gaelic Centre