Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Srùbag! Cèilidh Seinn na Gàidhlig – Gaelic Song Cèilidh

November 5, 2021 @ 7:30 pm - 9:30 pm

Cèilidh chom-pàirteach – òrain ann an Gàidhlig (na h-Alba no na h-Èireann) no Breatnais. Tha fàilte ron a h-uile duine gus òran Gàidhlig /Breatnais/ Cuimris a ghabhail no a bhith ag èisteachd ris a’ chèilidh – bidh cothrom aig a h-uile duine a tha airson seinn gus òran a ghabhail.

Participatory ceilidh – songs in Gaelic (Scottish or Irish) or Breton, all welcome to bring a Gaelic/Breton/Welsh song or listen in on the cèilidh – everyone who would like to sing will have a turn.

Bidh an tachartas seo ann an Gàidhlig agus Beurla. Tha e an asgaidh, agus chan fheumar clàradh. Tachraidh e air Zoom. Seo am fiosrachadh:

https://us02web.zoom.us/j/85347776195?pwd=QXFWS2FocldwNUFjVlh6ODYvUzB1UT09

Mtg ID  853 4777 6195, P’code  413871

This event will be in Gaelic and English. It is free, and registration is not necessary. The event will take place on Zoom, with the following information:

https://us02web.zoom.us/j/85347776195?pwd=QXFWS2FocldwNUFjVlh6ODYvUzB1UT09

Mtg ID  853 4777 6195, P’code  413871

Details

Date:
November 5, 2021
Time:
7:30 pm - 9:30 pm
Website:
https://www.facebook.com/seiseansrubag

Venue

Air-loidhne | Online

Organizer

Srùbag – Marcas Mac an Tuairneir & Linn Phipps
Email:
linnphipps@gmail.com