Loading Events

« All Events

Srùbag! Cèilidh Seinn na Gàidhlig – Gaelic Song Cèilidh

November 5 @ 7:30 pm - 9:30 pm

Cèilidh chom-pàirteach – òrain ann an Gàidhlig (na h-Alba no na h-Èireann) no Breatnais. Tha fàilte ron a h-uile duine gus òran Gàidhlig /Breatnais/ Cuimris a ghabhail no a bhith ag èisteachd ris a’ chèilidh – bidh cothrom aig a h-uile duine a tha airson seinn gus òran a ghabhail.

Participatory ceilidh – songs in Gaelic (Scottish or Irish) or Breton, all welcome to bring a Gaelic/Breton/Welsh song or listen in on the cèilidh – everyone who would like to sing will have a turn.

Bidh an tachartas seo ann an Gàidhlig agus Beurla. Tha e an asgaidh, agus chan fheumar clàradh. Tachraidh e air Zoom. Seo an ceangal: www.tinyurl.com/srubag

This event will be in Gaelic and English. It is free, and registration is not necessary. The event will take place on Zoom at the following link: www.tinyurl.com/srubag

Details

Date:
November 5
Time:
7:30 pm - 9:30 pm
Website:
https://www.facebook.com/seiseansrubag

Venue

Air-loidhne | Online

Organizer

Srùbag – Marcas Mac an Tuairneir & Linn Phipps
Email:
linnphipps@gmail.com