Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

November 2020

Luadh Le Mire: live luadh performance

November 9, 2020 @ 7:00 pm - 7:30 pm
Air-loidhne | Online
Free

Seinnidh sinn, agus mìnichidh sinn mu, Òrain Luaidh, beò air Zoom. Mar as trice b’ e boireannaich a bhiodh a’ luadhadh gus clò a dhèanamh tiugh le bhith ga lùghdachadh, agus bhiodh iad a’ seinn cuideachd gus an obair fhada chruaidh a dhèanamh nas fhasa. An dòchas gun urrainn dhuibh pàirt a ghabhail ann còmhla ruinn gu pearsanta an ath-bhliadhna! We will perform and explain about waulking songs, Orain Luaidh, live on Zoom. Waulking was done usually by women to…

Find out more »

Uisge-beatha & Ainmean-àite | Whisky & Place Names

November 9, 2020 @ 7:45 pm - 8:45 pm
Air-loidhne | Online
Free

Gabh drama agus socraich thu fhèin airson òraid air-loidhne mun Ghàidhlig ann an ainmean uisge-beatha, le fiosrachadh mu Chruithnis agus Lochlannais cuideachd! Pour yourself a dram and settle in for this online talk about Gaelic in the names of Scottish whiskies, with some Pictish and Norse thrown in for good measure! Tha an tachartas seo an-asgaidh, ach feumar clàradh. Cuir post-d gu Bria Mason aig bria.mason@ed.ac.uk gus fiosrachadh Zoom fhaighinn. This event is free, but attendees must register. Please email…

Find out more »

Atharrachadh na gnàth-sìde: an staing agus an àm ri teachd | Climate change: the crisis and the future

November 10, 2020 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Air-loidhne | Online
Free

Taisbeanaidhean agus còmhradh air staing na gnàth-sìde agus na tha i a' ciallachadh airson an àma ri teachd ann an Alba agus air feadh an t-saoghail Presentations and discussion about the climate crisis and what it means for the future in Scotland and worldwide Gàidhlig | Gaelic Faodaidh tu pàirt a ghabhail leis an fhiosrachadh Zoom seo: You can take part via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86231417768?pwd=QTJ5aWJCeEZlTzdqdDA3VGhEWW8yZz09 Meeting ID: 862 3141 7768 Passcode: 606750

Find out more »

Luadhadh ann an Uibhist a Deas | Cloth Waulking in South Uist

November 11, 2020 - November 15, 2020
Air-loidhne | Online
Free

Cothrom am film Luadhadh ann an Uibhist a Deas fhaicinn a rinneadh bho chionn 50 bliadhna ann an Tobha Beag agus Ìochdar le sgioba bho Sgoil Eòlais na h-Alba. A showing of Cloth Waulking in South Uist filmed 50 years ago by a team from the School of Scottish Studies. Faodar am film fhaicinn gus Didòmhnaich 15 an t-Samhain aig https://youtu.be/XyrdEwZgLus. Tha e a' mairsinn 50 mionaidean. Tha e dà-chànanach. The film can be viewed through Sunday 15 November at…

Find out more »

Gàidhlig air Instagram | Gaelic on Instagram

November 11, 2020 @ 12:30 pm - 1:30 pm
Air-loidhne | Online
Free

Tha an seisean seo na chothrom dhut ionnsachadh mu na h-innealan agus na sgilean as urrainn dhut cleachdadh gus susbaint spòrsail is inntinneach a chruthachadh airson TikTok agus Instagram, le molaidhean air mar as urrainn dhut susbaint Gàidhlig agus dà-chànanach a chur a-mach agus an luchd-leantainn as motha a ruighinn as urrainn dhut. This session is an opportunity for you to learn about the tools and skills you can use to make fun and exciting content for TikTok and Instagram,…

Find out more »

Cur air bhog: 100 Dàn as Fheàrr Leinn

November 11, 2020 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Air-loidhne | Online
Free but must register
Cur air bhog: 100 Dàn as Fheàrr Leinn

Tha Comhairle nan Leabhraichean agus Luath Press toilichte cuireadh a thoirt dhuibh gu cur air bhog 100 Dàn as Fheàrr Leinn. Bidh Catrìona Mhoireach ann an còmhradh le deasaichean Jo NicDhòmhnaill agus Pàdraig MacAoidh mu dheidhinn nan dàn san leabhar – a bhuineas do dh’fharsaingeachd de dh’àiteachan agus linntean - agus mun cho-chomhairleachadh phoblach a rinn iad gus tighinn dha na co-dhùnaidhean aca. Bidh dithis bhàrd bhon leabhar cuideachd an làthair mar aoighean sònraichte. Bidh an tachartas ga chumail ann…

Find out more »

Cearcall Còmhraidh Oilthigh Dhùn Èideann | UofE Gaelic Conversation Circle

November 12, 2020 @ 1:00 pm - 2:00 pm
Air-loidhne | Online
Free

Thigibh ann airson cearcall còmhraidh càirdeil. Bidh sinn a' coinneachadh turas gach seachdain air Zoom. Thoir leat srùpag agus bruidhinn anns a' Ghàidhlig! Join us for a relaxed conversation in Gaelic. We meet once a week via Zoom. Feel free to grab a hot beverage and come along for a chat or just a listen! Gàidhlig | Gaelic Cuir post-d gu bria.mason@ed.ac.uk gus ceangal agus facal-faire Zoom fhaighinn. Please email bria.mason@ed.ac.uk for the Zoom link and password.

Find out more »

Cur air bhog | Book launch: ‘Gaelic in Scotland: Policies, Movements, Ideologies’

November 12, 2020 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Air-loidhne | Online
Free

Cur air bhog an leabhair 'Gaelic in Scotland: Policies, Movements, Ideologies' le Wilson McLeod (Edinburgh University Press) Online launch for the book 'Gaelic in Scotland: Policies, Movements, Ideologies' by Wilson McLeod; chaired by Prof Rob Dunbar; published by Edinburgh University Press Tha an tachartas an asgaidh, ach feumar clàradh an-seo: https://www.eventbrite.com/e/book-launch-gaelic-in-scotland-policies-movements-ideologies-tickets-128141299075 This is a free event, but you must register here: https://www.eventbrite.com/e/book-launch-gaelic-in-scotland-policies-movements-ideologies-tickets-128141299075 Bidh an tachartas seo sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. This event will be in Gaelic and English.

Find out more »

SRÙBAG – Cèilidh Òran le Còisir Ghàidhlig Lodainn | Song Ceilidh with the Lothian Gaelic Choir

November 12, 2020 @ 7:30 pm - 10:00 pm
Air-loidhne | Online
Free

Thigibh air-loidhne airson cèilidh òran thar chrìochan, le Còisir Ghàidhlig Lodainn aig an stiùir. Bidh a' chèilidh air aoigheachd Linn Phipps is Marcas Mac an Tuairneir, le seinneadairean na còisir a' seinn òrain thraidiseanta is ùr le cothrom aig gach duine an làthair òran a ghabhail cuideachd. Come online for a song cèilidh across borders, led by Lothian Gaelic Choir. The cèilidh will be hosted by Linn Phipps and Marcas Mac an Tuairneir, with soloists from the choir performing Gaelic…

Find out more »

Cèilidh Deireadh-sheachdain | Closing Cèilidh

November 13, 2020 @ 8:00 pm - 10:00 pm
Air-loidhne | Online
Free

Cuir crìoch air an t-seachdain le cèilidh! Cruinnich còmhla rinn air-loidhne aig 7f. Airson barrachd fìosrachaidh fhaighinn, coimhead air Facebook Chomann Ceilteach Oilthigh Dhùn Èideann. Chì sinn ann sibh! Bidh an tachartas seo dà-chànanach. Finish the week with a cèilidh! Meet us online at 7pm. For more information, see Comann Ceilteach Oithigh Dhùn Èideann's Facebook page. We'll see you there! This event will be bilingual. Dà-chànanach | Bilingual Tha an tachartas seo an asgaidh, ach feumar clàradh air an duilleag…

Find out more »
+ Export Events