Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

November 2021

A’ cleachdadh na Gàidhlig air Instagram | Using Scottish Gaelic on Instagram

November 10, 2021 @ 12:00 pm - 12:40 pm
Air-loidhne | Online

Ionnsaich mu mar a tha daoine a’ cleachdadh Gàidhlig air Instagram san là an-diugh agus mar as urrainn dhut susbaint Instagram Gàidhlig agus dà-chànanach tarraingeach a chruthachadh. Learn about how Scottish Gaelic is being used on Instagram and how you can create fun, engaging Gaelic and bilingual content. Thèid an tachartas seo a lìbhrigeadh sa Bheurla. Faodar faighinn chun tachartas an-asgaidh, ach feumaidh tu clàradh air a shon, agus thèid a lìbhrigeadh air Zoom. Lean an ceangal gu h-ìosal gus…

Find out more »

Ciorcal Comhrá Dún Éideann aig Seachdain na Gàidhlig – Edinburgh Irish Conversation Circle at Seachdain na Gàidhlig

November 10, 2021 @ 7:00 pm - 10:00 pm
Air-loidhne | Online

Gàidhlig: Cuiridh sinn fàilte mhòr ro charaidean Gàidhealach aig a bheil ùidh ann an Gàidhlig na h-Èireann. Bidh sinn a' tighinn còmhla gach mìos airson ar cànan a chumail beò air ar bilean. Tha a' Ghàidhlig aig feadhainn sa bhuidhinn mar-tha agus cha bhi sibh air chall! Ged nach fhaod sinn tighinn còmhla le srùbag fhathast, bidh sibh là n dì-beathte air-loidhne is sinne a' tarraing nan Gàidheal ri chèile! English: We welcome our Scottish Gaelic friends who are interested…

Find out more »

Am blàr a-muigh sa Ghàidhlig | The Gaelic outdoors

November 10, 2021 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Air-loidhne | Online

Tachartas air-loidhne gus bun-fhiosrachadh a thoirt do dh’oileanaich mu bhith a’ cleachdadh an fhearainn timcheall orra gus a bhith beò ann an dòigh nas seasmhaiche (rùrachd) agus a’ toirt dhaibh briathrachas ùr timcheall air lusan ràitheil agus mar a tha iad air an cleachdadh anns a’ Ghàidhlig a bharrachd air cuid de sgeulachdan is uirsgeulan ceangailte riutha. An online event to introduce students to using the land around them to live more sustainably (foraging) and introducing new vocab surrounding seasonal…

Find out more »

Mar a tha òigridh airson pàirt a ghabhail sa Ghàidhlig air-loidhne | How Young People Want to Engage with Scottish Gaelic Online

November 11, 2021 @ 12:00 pm - 12:40 pm
Air-loidhne | Online

Ionnsaich mu thoraidhean suirbhidh nàiseanta air-loidhne a choimhead air mar a tha daoine òga ann an Alba airson Gàidhlig a chleachdadh air-loidhne. Learn about the insights gathered through a national survey of young people, looking at how they want to engage with Scottish Gaelic online. Thèid an tachartas seo a lìbhrigeadh sa Bheurla. Faodar faighinn chun tachartas an-asgaidh, ach feumaidh tu clàradh air a shon, agus thèid a lìbhrigeadh air Zoom. Lean an ceangal gu h-ìosal gus do thiocaid an-asgaidh…

Find out more »

Cearcall Còmhraidh ODÈ | UofE Gaelic Conversation Circle

November 11, 2021 @ 1:00 pm - 2:00 pm
Air-loidhne | Online

Bidh Cearcall Còmhraidh Oilthigh Dhùn Èideann a' coinneachadh gach Diardaoin airson beagan còmhraidh sa Ghàidhlig. Bidh sinn a' bruidhinn sa Ghàidhlig, ach tha fàilte ro luchd-ionnsachaidh agus fileantaich aig gach ìre ann; mura h-eil sibh comhfhurtail bruidhinn, faodaidh sibh èisteachd! The University of Edinburgh conversation circle meets each Thursday for relaxed Gaelic conversation. We speak in Gaelic, but learners and fluent speakers at all levels are welcome; if you're not comfortable speaking, you can listen! Bidh an tachartas seo ann…

Find out more »

Iorram | Boat Song film

November 11, 2021 @ 6:00 pm - 8:00 pm
Edinburgh Filmhouse, 88 Lothian Road
Edinburgh, EH3 9BZ United Kingdom
+ Google Map

Sgrìonadh sònraichte den fhilm Iorram (2021), film aithriseach a ghlacas d’ aire a tha a’ coimhead air an dàimh eadar a’ Ghàidhlig agus na coimhearsnachdan iasgach sna h-Eileanan Siar. Tha am film air fhighe ri chèile bho nithean à tasglann fuaim na Gàidhlig, fhilmean an latha an-diugh de na h-eileanan, agus ceòl ùr bho Aidan O’ Rourke. Tha an sgrìonadh mar phàirt de chomharrachadh 70mh Ceann-bliadhna Sgoil Eòlais na h-Alba, agus thèid am film a dheasbad às dèidh làimh. A…

Find out more »

An Fhèinne air-loidhne | The Fianna online

November 11, 2021 @ 6:30 pm - 7:30 pm
Air-loidhne | Online

A presentation on two websites related to the heritage of the Fianna, Gaisgeach.com by Ruairidh MacIlleathain and the Fionn Cycle Folklore Database by Dr. Natasha Sumner at Harvard University. The presentation will explain what can be found on both websites and how they can be used. A presentation on two websites related to the heritage of the Fianna, Gaisgeach.com by Ruairidh MacIlleathain and the Fionn Cycle Folklore Database by Dr Natasha Sumner at Harvard University. The presentation will explain what…

Find out more »

Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig | Change the world through Gaelic

November 12, 2021 @ 11:00 am - 12:30 pm
Air-loidhne | Online

Seallaidh an seisean seo ciamar as urrainn dhut do ghuth a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba agus buaidh a thoirt oirre agus cuideachd air mar as urrainn dhut Gàidhlig a chleachdadh còmhla ruinn. Am measg rudan eile, bidh sinn a’ toirt sùil air athchuingean, obair chomataidhean, gluasadan is eile. A session aimed at fluent Gaelic speakers looking at the Scottish Parliament, how you can make your voice heard and at the place of Gaelic in the Parliament. Learn about…

Find out more »

Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig (do luchd-ionnsachaidh) | Change the world through Gaelic (for non-fluent speakers)

November 12, 2021 @ 2:00 pm - 3:30 pm
Air-loidhne | Online

Seallaidh an seisean seo do luchd-ionnsachaidh agus daoine aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig air ciamar as urrainn dhut do ghuth a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba agus buaidh a thoirt oirre agus cuideachd air mar as urrainn dhut Gàidhlig a chleachdadh còmhla ruinn. Am measg rudan eile, bidh sinn a’ toirt sùil air athchuingean, obair chomataidhean, gluasadan is eile. A session aimed at Gaelic learners and people interested in Gaelic looking at the Scottish Parliament, how you can…

Find out more »

Turas na Leabharlainn | Library Tour

November 12, 2021 @ 2:00 pm - 3:00 pm
Scottish Poetry Library, 5 Crichton's Cl
Edinburgh, EH8 8DT United Kingdom
+ Google Map

Thigibh còmhla ri leabharlannaichean Jill Nic an Tòisich is Toni Velikova, an cuideachd Co-òrdanaiche Leasachadh Seiribheis na Gàidhlig Marcas Mac an Tuairneir airson turas eadar-obraicheil na Leabharlainn, a bheir sùil air stòras na Gàidhlig ann. Tron turas seo, gheibh luchd na Gàidhlig is daoine aig a bheil ùidh sa chànan is a chuid litreachas fiosrachadh air a' chòrpas litreachail a tha san tasglann, a bheir a-steach pamflaidean, co-chruinneachaidhean is duanairean a bharrachd air gach àireamh den iris Gairm, air a…

Find out more »
+ Export Events