Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

November 2019

Taigh-seinnse Waverley | Waverley Pub

November 9 @ 11:30 am - November 17 @ 11:59 pm
The Waverley, 3-5 St Mary's St EH1 1TA + Google Map

Thigibh dhan a' Waverley air feadh Seachdain na Gàidhlig far am bi bòrd neo dhà glèidhte airson luchd na Gàidhlig agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Thig airson pinnt, fuirich airson cnacaireachd! Bidh an tachartas seo anns a' Ghàidhlig.  Cha bhi an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn. Join us at the Waverley throughout Edinburgh Gaelic Festival where there will be a couple of tables reserved for Gaelic speakers  and learners throughout the week. Come for a pint,…

Find out more »

Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig (airson fileantaich) | Change the Word Through Gaelic (for fluent speakers)

November 14 @ 2:30 pm - 4:30 pm
Pàrlamaid na h-Alba | The Scottish Parliament, The Scottish Parliament
Edinburgh, EH99 1SP
+ Google Map

Seallaidh an seisean seo ciamar as urrainn dhut do ghuth a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba agus buaidh a thoirt oirre agus cuideachd air mar as urrainn dhut Gàidhlig a chleachdadh còmhla ruinn. Am measg rudan eile, bidh sinn a’ toirt sùil air athchuingean, obair chomataidhean, gluasadan is eile. Bidh an seisean eadar-obraicheil seo anns a’ Ghàidhlig. Feumar clàradh ro-làimh: gus àite a ghlèidheadh, cuir post-d gu gaidhlig@parliament.scot Bidh an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a…

Find out more »

Buth-obrach Òran Gàidhlig | Gaelic Song Workshop

November 14 @ 5:00 pm - 7:00 pm
Forest Cafe, 141 Lauriston Pl
Edinburgh, EH3 9JN United Kingdom
+ Google Map

Buth-obrach Òran Gàidhlig An toil leibh òrain Ghàidhlig, agus seinn còmhla ri càraidean? 'S toil is leinne! Coinnichibh leinn sios an staidhre aig Café na Coille airson dà uair a' thìde de cheòl is craic! Bidh an tachartas seo dà-chànanach. Chan fheumar clàradh. Cha bhi an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn. Gaelic Song Workshop Do you like Gaelic songs, and singing with friends? So do we! Meet us downstairs at the Forest Cafe for two…

Find out more »

Seachdain na Gàidhlig: WHɎTE

November 14 @ 6:00 pm - 6:30 pm
Scottish National Gallery, The Mound
Edinburgh, EH2 2EL United Kingdom
+ Google Map
Free

'S e sgrìobhaiche-ciùil agus neach-cluich piana Ross Whyte (Siorrachd Obar Dheathain) agus seinneadar agus bàrd Alasdair Whyte (Eilean Muile) a th' ann an WHɎTE. Bidh iad a' seinn òrain ùra agus seann òrain Gàidhlig. Chuir iad an clàr mu dheireadh aca, Tairm, air bhog anns a' Chèitean 2019. Tha e comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle an tachartas seo a ruigsinn. Bidh an tachartas seo dà-chànanach. WHɎTE comprises composer and pianist Ross Whyte (Aberdeenshire) and Gaelic singer and songwriter Alasdair…

Find out more »

An Ubhal as Àirde – Edinburgh launch

November 14 @ 6:00 pm - 8:00 pm
50 Ceàrnag Sheòrais, Oilthigh Dhùn Èideann, 50 George Square, University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
+ Google Map

Cur air bhog a' chruinneachaidh ùir 'An Ubhal as Àirde' (Francis Boutle Press) Launch event for the Gaelic literature anthology 'The Highest Apple' (Francis Boutle Press) with Pàdraig MacAoidh and Màrtainn Mac an t-Saoir chaired by Joan NicDhòmhnaill Project Room, 50 George Square, University of Edinburgh

Find out more »

Blasad air Gàidhlig agus Uisge-beatha | Gaelic and Whisky Taster

November 14 @ 7:30 pm - 11:00 pm
Lounge Bar, Teviot Road House, Teviot Row House
Edinburgh, EH8 9AJ
+ Google Map
£8 – £10

Thig còmhla ruinn airson oidhche de Ghàidhlig is de dh’uisge-beatha! Bidh Comann Uisge-beatha Oilthigh Dhùn Èideann a’ stiùireadh seisean blasaidh le còig seòrsaichean uisge-beatha agus bidh riochdaire aig Ainmean-àite na h-Alba a’ bruidhinn air fuaimneachadh, tùs agus ciall ainmean nan uisge-beatha agus mu ainmean-àite co-cheangailte ri seo. Tha prìs na tiocaid a’ gabhail a-staigh cosgais an uisge-beatha. Bidh an tachartas seo anns a' Bheurla.  Bidh an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn. Join us for an…

Find out more »

Cròileagan | Gaelic playgroup

November 15 @ 9:15 am - 11:15 am
Taobh na Pàirce Primary School Edinburgh, EH6 5NQ EH65NQ United Kingdom + Google Map
50p

Cròileagan ’S e a th’ ann an cròileagan buidheann cluiche do chlann fo aois 5 a bheir blasad den Ghàidhlig do chlann òg agus an luchd-cùraim. Bidh sinn a' cleachdadh faclan sìmplidh Gàidhlig agus òrain cluiche - chan fheum Gàidhlig a bhith agad airson a bhith an làthair. Tha an tachartas seo comasach do dhaoine ann an caithraichean-cuibhle a' ruigsinn. Cròileagan - Gaelic playgroup Cròileagan are playgroups for children under five; to introduce Gaelic to young children and their carers.…

Find out more »

Leasachadh na Gàidhlig: Air feadh na h-Alba? | Gaelic Development: throughout Scotland?

November 15 @ 6:00 pm - 8:00 pm
Sofi’s Southside, 42-44 Buccleuch Street
Edinburgh, EH8 9LP United Kingdom
+ Google Map

Leasachadh na Gàidhlig: Air feadh na h-Alba? Bidh Misneachd a' cumail panail is deasbad air luach leasachadh na Gàidhlig air a’ Ghàidhealtachd agus air a’ Ghalldachd agus an diofar eadar na dhà. Bidh taisbeanadh beag bhon bhuidhinn an toiseach, agus an uair sin bidh còmhradh agus deasbad ann eadar buill a’ phanail, mus fosgail sinn an deasbad don luchd-èisteachd. Bidh an tachartas seo anns a' Ghàidhlig.  Bidh an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn. Gaelic Development:…

Find out more »

Buth-obrach Òrain Gàidhlig | Gaelic Song Workshop for Beginners

November 16 @ 1:00 pm - 3:30 pm
Scottish Storytelling Centre, 43-45 High Street
Edinburgh, EH1 1SR United Kingdom
+ Google Map
£9

Tha Glaikit Carnyx a' tighinn thugaibh le blasad òrain Gàidhlig, a' dol thairis air cuid de na gnèithean de dh'òrain Ghàidhlig. Bidh iad a' cur fàilte air an luchd-tadhail a bhith seinn còmhla. Cha bhith dùil gu bheil Gàidhlig agaibh idir, agus bidh Glaikit Carnyx gur cuideachadh le fuaimneachadh. 'S e cothrom spòrsail a bhios ann pàirt a ghabhail ann an Seachain na Gàidhlig. Bidh Bria Mason agus Donnchadh Sneddon ga thabhainn. Bidh an tachartas seo sa Bheurla. Tha tiocaidean…

Find out more »

Cànan is Cèic

November 16 @ 3:30 pm - 5:00 pm
Thomas J Walls, Forrest Rd
Edinburgh, EH1 2QN United Kingdom
+ Google Map

Bidh Cànan is Cèic a' tighinn còmhla airson srupag gach Disathairne den bhliadhna. Cuiridh sinn fàilte cridheil ri càch-a-chèile a bhios deònach Gàidhlig a bhruidhinn, ge b' iad luchd-toiseachaidh no fileantaich! Thòisich Cànan is Cèic ann an 2013 mar fhreagairt don ghann de chothroman cleachdaidh a bh' ann airson oileanaich na Gàidhlig. Bidh an tachartas seo anns a' Ghàidhlig.  Bidh an tachartas seo comasach do dhaoine ann an cathraichean-cuibhle a ruigsinn. Cànan is Cèic meets for a cuppa each Saturday…

Find out more »
+ Export Events